FB Joga Smyka
FB Aga Yoga

Kursy instruktorskie

Kurs instruktora jogi dla dzieci

Organizowane są w różnych miejscach na terenie całej Polski. Udział w nich może wziąć każda osoba zainteresowana daną tematyką. Szkolenia skierowane są do przyszłych instruktorów jogi dla dzieci/nauczycieli prowadzących zajęcia w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno – pedagogiczna), fizjoterapeutów dziecięcych, wychowawców koloni, zimowisk, studentów pedagogiki, a także rodziców.

Kurs instruktora Yogi Family

Organizowane są w różnych miejscach na terenie całej Polski. Udział w nich może wziąć każda osoba zainteresowana daną tematyką. Szkolenia skierowane są do przyszłych instruktorów jogi dla dzieci/nauczycieli prowadzących zajęcia w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno – pedagogiczna), fizjoterapeutów dziecięcych, wychowawców koloni, zimowisk, studentów pedagogiki, a także rodziców.

Kurs instruktora Yogi Family

Organizowane są w różnych miejscach na terenie całej Polski. Udział w nich może wziąć każda osoba zainteresowana daną tematyką. Szkolenia skierowane są do przyszłych instruktorów jogi dla dzieci/nauczycieli prowadzących zajęcia w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno – pedagogiczna), fizjoterapeutów dziecięcych, wychowawców koloni, zimowisk, studentów pedagogiki, a także rodziców.

KURS NA INSTRUKTORA YOGA DANCE KIDS – dający uprawnienia do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych jak i poza, jako zajęcia dodatkowe lub w szkołach tańca dla dzieci według programu i metodyki prowadzenia zajęć Agnieszki Lasota i Mariusza Mierzwy

# Dla Kogo ???

Kurs skierowany jest dla osób , szukających innych form pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez świadomy ruch i taniec .

Kurs skierowany jest do instruktorów jogi dla dzieci / instruktorów tańca ,instruktorów rekreacji ruchowej , nauczycieli prowadzących zajęcia w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła, zajęcia taneczne , nauczycieli w-fu , wychowawców kolonii, zimowisk, instruktorów fitness , zumby dla dzieci także rodziców .

Celem kursu jest nauka w jaki sposób prowadzić zajęcia Yoga Dance Kids jako instruktor według naszego autorskiego programu podzielonego na kilka bloków.

Połączenie jogi i tańca dla dzieci to idealna aktywność ruchowa . Joga i ćwiczenia taneczne są pomocne w zapewnieniu siły i gibkości oraz koordynacji ruchowej. Poprzez jogę ma wpływ na koncentrację uwagi, świadomość ciała, pracę z oddechem. Taniec i Joga to praca gdzie łączymy dynamikę ze statyką .

Joga i taniec to sposób na rozwój dzieci,  poprzez naukę radzenia sobie ze stresem, oraz prace z rozładowaniem emocji poprzez taniec. Joga i taniec to sztuki o fenomenalnej ekspresji. Zajęcia te, organizowane dla dzieci, są zabawnym, kreatywnym sposobem na rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych i ruchowych .