FB Joga Smyka
FB Aga Yoga

Szkolenie Rad Pedagogicznych

Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci

Edukator: Agnieszka Lasota

Celem warsztatów jest przedstawienie w formie zabaw ćwiczeń gimnastycznych rozwijających motorykę, gibkość, koordynację ruchową, poprawę koncentracji i skupienia uwagi, kształtowanie cierpliwości, korygowanie wad postawy i ich zapobieganie, sposób na rozładowanie emocji u dzieci. 

 

Przebieg szkolenia

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

  1. Przyczyny trudnośći z koncentracją uwagi.
  2. Czym są ćwiczenia gimnastyczne z jogą dla dzieci.
  3. Głowa myśli-praca nad koncentracją uwagi u dzieci.
  4. Cele i korzyści wprowadzania elementów jogi dla dzieci.
  5. Organizacja zajęć.

 

II.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

  1. Rozgrzewka.
  2. Kreatywne ćwiczenia gimnastyczne wspomagające koncentrację u dziecka.
  3. Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój uwagi i koncentracji u dziecka.
  4. Wykorzystanie treści bajek do ćwiczeń.
  5. Relaksacja i ćwiczenia oddechowe.

 

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik w swoim zakresie zapewnia matę do ćwiczeń.

Sala wyposażona w projektor multimedialny.

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: skrypt ze szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.